7440 Sayılı Kanun Nedir?

Logo
7440 Sayılı Kanun Nedir?
  • 47 Okuma
  • 0 Yorum

7440 Sayılı Kanun Nedir?

7440 Sayılı Kanun'un Amacı Nedir?

7440 sayılı Kanun, Türkiye'deki bazı kamu kurumlarında bulunan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi hakkında düzenlemeler içeren bir yasadır. Kanun, 4 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Kanunun amacı, çok sayıda kamu kurumunda çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini sağlamaktır. Kanun kapsamında, 2020 yılında sözleşmeli personel olarak çalışan ve en az bir yıldır çalışmalarını sürdürenler, kadroya geçirilebilmektedir.

Kanun, kamu kurumlarında çalışan sözleşmeli personelin güvenceli bir çalışma ortamına kavuşmasını sağlamaktadır. Ayrıca, çalışanların iş güvencesi sağlanarak, işlerini daha iyi yapmalarına olanak tanımaktadır.

Kanun aynı zamanda, kamu kurumlarında iş güvencesi bulunmayan sözleşmeli personelin mağduriyetlerinin önlenmesine de yardımcı olmaktadır. Bu sayede, sözleşmeli personel daha güvenceli bir şekilde çalışarak, işlerine odaklanabilir.

Kanunun çıkmasıyla birlikte, Türkiye genelinde yaklaşık 200 binden fazla sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi planlanmaktadır. Bu da, Türkiye'deki kamu hizmetlerinin daha etkin, verimli ve kaliteli bir şekilde sunulmasına olanak sağlayacaktır.


Hangi Durumlarda 7440 Sayılı Kanun Kullanılır?

7440 Sayılı Kanun, Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun'dur. Bu kanunun amacı, çeklerle ilgili düzenlemeler ve çeklerin kullanımı hakkında kurallar belirlemektir. Bu düzenlemeler, çeklerin geçerli olacağı durumları, çek sahiplerinin haklarını ve koruma önlemlerini kapsar.

Herhangi bir çek ödemesi yapılmamışsa, çek sahibi, kanun kapsamında bazı haklara sahiptir. Bu haklar şunları içerir:

  • Çekin ibraz edilmesine ilişkin süreçlerin düzenlenmesi
  • Çekin hamiline ödenmesi gereken tutarın tahsil edilmesi için gerekli yasal işlemlerin yapılması
  • Çekin sahte veya çalıntı olduğunun tespiti durumunda, çek sahibinin haklarının korunması
  • Çeklerle ilgili suistimallerin önlenmesi ve düzenlenmesi

Özetle, 7440 Sayılı Kanun, çeklerin ödeme sürecindeki düzenlenmesi ile çek sahiplerinin haklarının korunması için alınması gereken önlemleri belirleyen bir kanundur. Bu kanunun sorumluluklarına uygun olarak hareket edilmesi, çek kullanıcılarının ve çek sahiplerinin haklarının korunması için önemlidir.


7440 Sayılı Kanun Hangi İşletmeleri Kapsar?

7440 sayılı “Mücbir Sebep Nedeniyle İş Akdinin Feshi Hakkında Kanun” olarak da bilinen kanun, Türkiye'de faaliyet gösteren tüm işletmeler için geçerlidir. Bunun yanında, özellikle emlak, turizm, lokanta, bar, sinema, tiyatro, yeme-içme sektörleri, organizasyon şirketleri, ticari faaliyet kapsamında yer almayan kuyumculuk, takı, döviz büroları, kuaför, güzellik merkezi gibi işletmeleri de yakından ilgilendirmektedir.

Kanun, işverenin zorlayıcı sebep olmaksızın iş sözleşmesini feshetmesi halinde, işçiye tazminat ödemesi yapma yükümlülüğünü getirmektedir. Ancak, mücbir sebep nedeniyle iş sözleşmesini feshetmek zorunda kalan işveren, işçiye tazminat ödeme zorunluluğu olmadan sözleşmeyi sonlandırabilir.

Mücbir sebepler; doğal afetler, yangın, salgın hastalıklar, terör olayları, sokağa çıkma yasağı, ülke çapında grev veya lokavt, kapatma veya yasaklama kararları olarak sayılabilir. Ancak, işverenin bu durumu ispatlaması gerekmektedir.

Kanunun işverenlere getirdiği yükümlülükler sadece çalışanlarını korumakla sınırlı değildir. İşverenin zamanaşımı süreci başlar başlamaz iş müfettişlerine başvurma zorunluluğu vardır. Aksi halde, işverenin iş sözleşmesini feshetmesi halinde tazminat yükümlülüğünün mevcut olmasına rağmen, zamanaşımı gerçekleştiği için işçi tarafından dava edildiğinde tazminat ödeme yükümlülüğü ortadan kalkacaktır.

Kanun aynı zamanda, işverenin mücbir sebep nedeniyle işletebileceği süreyi tanımlamaktadır. İşveren, mücbir sebep nedeniyle işletmesini faaliyet dışı bırakmak durumunda kalırsa, bu süre 3 aydır. Ancak, süre uzatılabilir veya kısaltılabilir.

Sonuç olarak, 7440 sayılı kanun işçi ve işveren arasındaki dengenin korunması amacıyla çıkarılmış bir kanundur ve tüm işletmeler için geçerlidir. İşverenlerin bu kanuna uygun davranmaları hem kendi hem de çalışanları için olumlu sonuçlar doğuracaktır.


Sonuç

7440 Sayılı Kanun, nükleer enerji alanında düzenlemeler içeren önemli bir yasadır. Bu yasa, nükleer enerjinin güvenliği, kontrolü ve kullanımı için bir dizi kurallar ve yükümlülükler belirler.

Özellikle, yasa nükleer santrallerin inşası, işletmesi ve kapatılması için gereken izinleri yönetir. Ayrıca nükleer atıkların depolanması ve nükleer kazaların yönetimi gibi ilgili konularda da kapsamlı düzenlemeler içerir.

Sonuç olarak, 7440 Sayılı Kanun, nükleer enerji ile ilgili faaliyetlerin güvenli ve sorumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak için önemli bir rol oynamaktadır. Bu yasanın uygun bir şekilde uygulanması, bu alanda çalışanların ve halkın güvenliğini korumaya yardımcı olabilir.

Yasanın önemi göz önüne alındığında, nükleer enerji şirketleri ve çalışanları bu yasaya uygun hareket etmek için çaba göstermelidirler. Yeterli kaynaklar ve eğitimler sağlanarak, bu yasadaki kurallara uyum sağlanabilir ve nükleer enerji faaliyetleri daha güvenli hale getirilebilir.

Tablo: 7440 Sayılı Kanun'un Kapsamı

Konu Kapsamı
Nükleer santrallerin kurulması İzinlerin Prensipleri, İzin Verme Süreci, Raporlama
Nükleer atıkların yönetimi Depolama, Yönetim, Taşıma, Raporlama
Nükleer kazaların yönetimi Önleme, Acil Durum Yönetimi, Raporlama
Nükleer Güvenlik Komisyonu oluşumu Yönetmelikler, Üyeler, Güvenlik İzleme ve Değerlendirme

yazar

Haber ve görseller tamamen hayal ürünüdür. Oluşturulan haberlerin doğruluğunu dikkate almayınız.

İstanbul'un en büyük ve iyi yazılım şirketleri ve firması, mobil uygulama, web tasarım, özel proje ve mobil yazılım şirketlerinden Digitexa Yazılım Şirketi, güçlü yazılımcı kadrosu ile yazılım firmaları arasında kurumsal ve güvenilir yere sahiptir.